IMC e-business solutions

- kompletta system för effektiv elektronisk handel:


 

IMC e-commerce solutions:


IMC e-cart
webshop-lösning för effektiv e-handel.


IMC e-mall
e-handelslösning för fler butiker under samma tak, gallerior


Den explosionsartade utvecklingen av handeln över Internet av varor och tjänster har lett till en flora av olika lösningar för elektronsik handel. En del av dem är bra och då ofta mycket kapitalkrävande, andra dessvärre både undermåliga och dyra. Kriterier vid utvecklingen av de handelssystem som ingår i "IMC e-business Serien" har därför varit bl. a.:

 • Låg igångsättningskostnad
 • Högt prestanda/pris-förhållande
 • Dynamisk uppbyggnad för flexibilitet och underlättande av ev utbyggnad och anpassningar
 • Snabb och enkel hantering för administratören av systemet
 • Bästa möjliga användarvänlighet för besökaren
 • Enkel navigering
 • Ett så informativt men ändå snabbt system som möjligt
 • Importmöjlighet från befintliga kund-, artkelregister osv.
 • Säkerhet
 • Avancerade sökfunktioner för såväl användare som administratör
 • Anpassningsbarhet för kundspecifikt grafiskt utseende
 • Snabb implementering

Vi har valt FileMaker Pro som underliggande databas. Vi behöver därför, till skillnad från vad som är fallet i många andra lösningar, inte "uppfinna hjulet" på nytt. Genom att använda ett av världens mest sålda databasprogram med unika och kraftfulla funktioner för att publicera databaser på Internet, vinner vi i både effektivitet, flexibelitet, anpassningsbarhet, tid och inte minst ekonomi jämfört med andra lösningar för elektronisk handel. Detta medför lätt insedda fördelar såväl som säkerhet , även på lång sikt, för dig som kund.

IMC e-cart är lösningen för alla företag som vill sälja varor eller tjänster över Internet.

IMC e-mall hanterar flera butiker under ett tak, s.k. "elektroniska gallerior".

 

Tycker ni att ni har ni för lite kött på benen för att ta steget ut på Internet. Vill ni veta mer om elektronisk handel innan ni bestämmer er? Klicka här.

Allt ni behöver för en professionell site: elektronisk handel; e-commerce, web shop system, projekt, design, banners, webshop,domännamnsregistrering, web hotell, hosting, promotion, web publishing, statistik, programvara, litteratur, utbildning...
© IMC International Market Communicators AB, 1995-2002. All rights reserved including graphics.
Denna site ses med fördel med Netscape Communicator. Get a life - get
Netscape! Now!
Problem med någon sida i din browser?
webmaster@imc-ab.com.