IMC visar er vägen till
elektronisk handel.


 

Kurser i elektronisk handel
Letar du efter e-handelssystem? Klicka här.


Seminarier för dig som vill veta mer

Utvecklingen går snabbt men det är få upptäkter eller uppfinningar som innebär en riktig revolution för människors livsstil. Till den första tryckpressen, bilen, telefonen, det första passagerarflygplanet, televisionen osv. kan nu läggas det nya sätt för kommunikation och interaktivitet som vi känner som Internet. I TV-reklam och annonser blir det allt vanligare med www-adresser till företag som förstått potentialen i Internet och sett "nätet" som ett verktyg för att förbättra sin position på den globala marknaden.

Statistik

Det finns drygt 73 miljoner värddatorer på Internet i dag (jan '00, källa: Netwizards (43 milj jan '99)). Antalet Internetanvändare är av naturliga skäl omöjligt att säkerställa men drygt 275 miljoner (februari 2000) är en kvalificerad gissning (i bästa fall). (Källa: Nua) Vad vi vet med säkerhet är att flera miljoner människor redan har handlat via Internet, och då har den elektroniska handeln bara börjat. Det beräknas att Internethandeln omsatte ca 306 miljarder svenska kronor 1999! (Källa: Boston Consulting Group). (Så gott som alla tidigare uppskattningar har fått justeras - uppåt!).
Ca 3,7 miljoner individer vilket motsvarar c:a 53 procent av alla svenskar mellan 12 och 79 år surfade på Internet i juli '00.
40% av den surfande befolkningen uppger att de besökt en webhandelsplats på Internet under juli månad '00.
1.628.000 (43,4%) av de svenska surfarna under juli '00 var kvinnor.
66,9% av svenska surfare surfar i stort sett dagligen, 27,2% någon gång per vecka och 5,9% någon gång per månad.
(Källa:Sifo Interactive Media).

 


Med elektronisk handel kan ni exponera och sälja era produkter eller tjänster till fler kunder på denna växande globala marknad! Bilden illustrerar Internets explosionsartade tillväxt. (Grafen publicerad med benäget tillstånd från Robert H. Zakon).

För de företag som rätt marknadsför sin site kan detta innebära en dramatisk ökning av försäljningen. Internet finns i dag i ca 180 länder och antalet nya Internetanvändare beräknas till 18 miljoner, per månad! Det finns redan många företag som blivit framgångsrika, eller ännu mer framgångsrika, med hjälp av elektronisk handel. Amerikanska CD Now t.ex. levererar ca 20.000 CD-skivor till köpare från hela världen, dagligen! Bokjätten Amazon.com sålde första kvartalet '99 böcker via elektronisk handel för hela 293,6 miljoner dollar (en ökning med 83% jmfrt med samma tidsperiod '98). IBM är ett exempel ur den andra kategorin. Företaget omsätter 1.2 miljarder dollar enbart på försäljning via Internet, per månad! (dec '98).

Spelplanen har förändrats. Nu kan mindre och medelstora företag konkurrera med de större. Vad är orsaken?

Internetsamhället är på fötter 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Elektronisk handel innebär att era produkter finns tillgängliga när det passar besökarna - era potentiella kunder. Det är som att ha en marknadsavdelning som jobbar dygnet runt, året om (och vilken företagare ser inte det som en dröm?). Skillnaden är den att störst inte nödvändigtvis "kör först". Kostnaderna, jämfört med traditionella marknadsföringsåtgärder och administration, ligger på sådana nivåer att även medelstora och små företag kan vara med och konkurrera med de etablerade kolosserna. I mindre företag är beslutsvägarna ofta kortare vilket ger en fördel när det gäller att komma igång snabbt med elektronisk handel.

Tack vare den elektroniska handeln kan företag nu globalt presentera sina produkter som elektroniska kataloger i 4-färg, snabbt uppdatera priser, produktinformation eller artikelregister osv utan dyra tryckkostnader som följd. Dessutom är det lätt att föreställa sig de stora besparingar som görs vad gäller portot! På Internet finns inga frankeringsmaskiner.

Pappersarbetet vid order, fakturering, lagerhantering osv minimeras genom interaktiviteten direkt med kunden och med hjälp av professionella digitala system för elektronisk handel .

Kundkontakterna underlättas, personalkostnaderna och telefonkostnaderna kan minska avsevärt då era kunder själv aktivt kan söka information av olika karaktär direkt från er webplats utan direkta personalinsatser eller kostsamma fjärr- eller utlandssamtal för er del. Korrespondensen sker snabbare, effektivare och väsentligt mycket billigare med e-post. Rätt byggda system för elektronisk handel ger nöjdare kunder då dessa omedelbart kan få svar på sina frågor och därför snabbare kan fatta beslut om köp av era produkter. Andelen användare på Internet som aktivt söker efter information är mycket hög. Potentiella kunder (som exempelvis ställer frågor via e-mail) kan kategoriseras för att i ett senare skede automatiskt informeras om nya produkter, nya priser osv. Kundämnen kan välja att prenumerera på nyhetsbrev, ta del av extraerbjudanden eller andra säljskapande åtgärder från er.

Även inom ett företag och mellan företag kan kommunikationsvägarna breddas och göras betydligt snabbare med hjälp av elektronisk handel. Återförsäljare och leverantörer kan knytas ihop för minskade lagerkostnader och effektivare administration. Personal kan omedelbart beredas information (texter, bilder, ljud) oberoende av var de befinner sig. De kan utbildas på distans och utbildningen kan ske i valfri takt med specialanpassat innehåll...

Det här var bara några exempel på fördelarna och affärsmöjliheterna med elektronisk handel - vår bransch. Vi har verktygen - ni har produkterna.

Vi berättar gärna mer på ett seminarium hos er eller hos oss.

Ta del av en spännande framtid - kontakta oss nu!

Källor: Robert H Zakon, zdnet, netwizards, american city business journals, et.al.
Allt ni behöver för en professionell site: elektronisk handel; e-commerce, web shop system, projekt, design, banners, webshop,domännamnsregistrering, web hotell, hosting, promotion, web publishing, statistik, programvara, litteratur, utbildning...


© IMC International Market Communicators AB, 1995-2002. All rights reserved including graphics.
Denna site ses med fördel med Netscape Communicator. Get a life - get
Netscape! Now!
Problem med någon sida i din browser?
webmaster@imc-ab.com.