Kontaktinfo


 

För att vi skall kunna stå till er tjänst på bästa tänkbara sätt ber vi er besvara några enkla frågor. Ni kommer därefter att bli kontaktade av oss. Er e-postadress används enbart för att en säljare från oss skall kunna nå er. All information behandlas naturligtvis helt konfidentiellt. Det tar bara en minut eller två att fylla i formuläret. Tack. staff@imc-ab.com


KONTAKTINFORMATION
Ditt namn*:
Företagets namn*:
Titel:
Verksamhetsområde:
Adress*:
Postnummer*:
Ort*:
Land: (om annat än Sverige)
Telefon*:
Fax:
E-post*:
URL:

 

1. Jag besöker den här sidan...

för att jag är intresserad av...

att upprätta en företagssite och behöver hjälp med utveckling och design.
att dra igång en kampanj eller ett evenemang på Internet.
att sälja produkter eller tjänster på Internet.
att komplettera vår website med en IMC-lösning för elektronisk handel.
att komplettera vårt webhotell med IMC e-commerce för att kunna erbjuda våra kunder e-handel.
att erbjuda mina kunder IMC e-commerce solutions i min egenskap av websiteutvecklare.
att få hjälp med FileMaker lösningar.
att landanpassa vår site till annat/andra språk, nämligen
hosting
att bli återförsäljare för IMC.

för att jag är...

en vaken journalist .
en investerare som inser att spelplanen för handel är stadd i våldsam förändring.
nyfiken.

 

2. Elektronisk handel mm

2.1 Har ert företag redan en website?

Ja, men vi saknar lösningar för elektronisk handel.
Ja, med e-handelssystem som vi vill ersätta med den nya generationens.
Nej, men vi är i planeringsstadiet och ser oss omkring.

 

2.2 Om ni planerar en site på Internet för ert företag - när är det tänkt att den skall öppna?

 

2.3 Kommer siten att innehålla funktioner för elektronisk handel?

Ja Nej

 

2.4 Vilket alternativ skulle passa er bäst?

Att hyra en egen webbutik (för att slippa service och köp av hård- och mjukvara).
Att hyra en webbutik i en befintlig galleria med flera butiker.
Att köpa en paketlösning (med IMC e-com licens och hårdvara) och själv driva projektet (in-house solution).
Vet ej.

 

2.5 Om ni driver web hotel och planerar att komplettera er hosting service med någon av IMCs lösningar för e-handel - hur många webbutiker har ni kalkylerat att ansluta år 1?

 

2.6 Vilka andra frågor är aktuella att lösa för tillfället? (Kryssa för alla tillämpliga).

Web Project Consulting
Web Site Utveckling och Design
Upprättande av IT- och/eller e-handelsstrategi
Domännamnsregistrering
Utbildning
Hosting
Web Site Promotion
Annan:

 

3. Ekonomi - VV notera att vi har lösningar inom alla angivna prisklasser

3.1 Vilken summa är budgeterad för projektet år 1? (inklusive hårdvara och implementering, exklusive personal- och lokalkostnader)?

 

3.2 Inom vilket intervall faller ert företags nuvarande årliga omsättning?

 

4. Hur kom du först i kontakt med vår site, våra produkter eller tjänster?

Sökmotor
Om annan:

Via en site som använder någon av IMC:s produkter

Artikel i:

Annons i:

Banner på:

Utskick

Kompis/Kollega

På annat sätt:


 
5. Kommentarer/Frågor?


Klar! Klicka på knappen för att skicka formuläret!

Tack för att ni kontaktade International Market Communicators.
Vi kommer att kontakta er inom kort.

Allt ni behöver för en professionell site: elektronisk handel; e-commerce, web shop system, projekt, design, banners, webshop,domännamnsregistrering, web hotell, hosting, promotion, web publishing, statistik, programvara, litteratur, utbildning...© IMC International Market Communicators AB, 1995-2002. All rights reserved including graphics.
Denna site ses med fördel med Netscape Communicator. Get a life - get
Netscape! Now!
Förslag eller kommentarer?
webmaster2@imc-ab.com.