Utnyttja möjligheterna med Internet!
Dina konkurrenter gör det
endera i dag eller i morgon!

 

IMC är ett fullserviceföretag inom e-handel och IT

Det finns flera incitament att publicera sig på webben. Ett kan vara att öka företagets eller varumärkets exponering i ett nytt effektivt media. Ett annat kan vara önskad interaktivitet med kunderna för att t.ex. möjliggöra beställning av varor eller tjänster direkt från en website. Ytterligare exempel är behov av att snabbt kunna publicera pris- eller resultatlistor eller annan information av föränderlig eller statisk natur, att sköta administration eller anmälningsförfaranden osv via Internet... Möjligheterna är oändliga.

Ett webprojekt består av flera faser. Från planering och strategi till design, programmering och implementering på en server. Vi har kunskapen och tekniken för att ta hand om ert projekt i sin helhet eller hjälpa er med de delar av er websatsning där ni önskar professionell hjälp. Med andra ord kan ni överlåta ansvaret på oss att förverkliga er internetsatsning eller så assisterar vi er i de delar av projektet där behov finns.

Vi arbetar alltid i nära kontakt med kunden för att säkerställa att projektet i sin helhet uppfyller kundens önskemål på ett optimalt sätt både vad gäller funktionalitet, användarvänlighet och grafisk utformning.

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om Era internetplaner:

Allt ni behöver för en professionell site: elektronisk handel; e-commerce, web shop system, projekt, design, banners, webshop,domännamnsregistrering, web hotell, hosting, promotion, web publishing, statistik, programvara, litteratur, utbildning...© IMC International Market Communicators AB, 1995-2002. All rights reserved including graphics.
Denna site ses med fördel med Netscape Communicator. Get a life - get
Netscape! Now!
Problem med någon sida i din browser?
webmaster@imc-ab.com.