Landanpassning av er site
till/från 128 språk.


 

En landanpassning av er site betyder att säga ja till kunder annars förlorade.

Mångfalden av språk är en av de fundamentala utmaningarna för global kommunikation. Engelskan är det dominerande språket på Internet men situationen förändras snabbt eftersom Internet är gränslöst. Fler och fler icke engelskspråkiga användare ansluter sig för första gången till Internet varje sekund. Den första vågen Internetanvändare kom av naturiga skäl i stor utsträckning från engelsktalande länder men nu ser vi t.ex. sökmotortjänster för specifika språk. Engelskans ställning är fortsatt stark men till detta skall nu läggas övriga världsspråk.

För en kommersiell site är detta av stor betydelse. Det är såväl uppenbart som nödvändigt att tillvarata den "andra vågens besökare" behov av att på sitt eget språk få tillgång till informationen på er site. Det är här som landanpassning kommer in i bilden.

Genom att landanpassa er site till andra världsspråk, eller språk av speciellt intresse för just er publik, erhåller ni bl.a. följande grundläggande fördelar:

En kraftigt utökad potentiell kundbas
Bättre service för era kunder
Konkurrensfördelar
Bättre PR och goodwill
Fler träffar på sökmotorer - Ökad exponering

Det finns en mycket stor oadresserad publik på Internet idag. Att rätt förstå potentialen i detta kan vara av mycket stor betydelse både för ert företags framtida framgång som dess marknadsandelar. Landanpassning av siter har bara börjat. Det finns därför fortfarande möjlighet att vinna marknadsandelar på konkurrenternas hemmabana bara genom att vara först. IMC Web Services kan landanpassa er site till eller från inte mindre än 128 språk (eller dialekter som t.ex. kanadensisk franska). Hur då?

Vi har byggt upp ett världsomspännande nätverk för dessa tjänster. Det består av professionella informatörer. Till skillnad från de flesta vanliga översättare talar en informatör båda språken flytande vilket betyder att de har en känsla för språkets nyanser och kan formulera texter på ett läsaranpassat sätt. Hänsyn till kulturella skillnader, språkbruk osv tas på ett professionellt sätt. Våra informatörer arbetar med texter av teknologisk eller affärsrelaterad natur vilket gör dem till de bäst lämpade för en landanpassning av en kommersiell site. Vi tar naturligtvis även hand om den grafiska och tekniska anpassningen av hela siten på det nya språket.

Våra landanpassningstjänster kan även användas för alla former av traditionella lokaliseringar:

Programvara
Användarhandledningar
Produktinformation
Affärsinformation
osv.

Bland kunderna märks:

Netscape, Ricoh, Mazda, Mita, Akai, Nokia, Compaq, RealPlayer, 3Com, ABB, TetraPak, Tonic Corp, Agfa...

Siffrorna talar för sig själva (antal i miljoner)
Modersmål  Officiellt språk populationer
Kinesiska (1,000) Engelska (1,400)
Engelska (350) Kinesiska (1,000)
Spanska (250) Spanska (280)
Portugisiska (135) Franska (220)
Japanska (120) Portugisiska (160)
Tyska (100) Japanska (120)
Franska (70) Tyska (100)
Italienska (60) Italienska (60)
Svenska (8) Svenska (8)

Exempel:
1. Er site är på engelska:
Den potentiella marknaden kan fördubblas genom att landanpassa till tyska och spanska versioner.
2. Och är er site enbart på svenska kan 175 gånger så många ta del av informationen enbart genom att lägga till en engelsk version.


För en seriös satsning på ett annat språk - klicka här

Allt ni behöver för en professionell site: elektronisk handel; e-commerce, web shop system, projekt, design, banners, webshop,domännamnsregistrering, web hotell, hosting, promotion, web publishing, statistik, programvara, litteratur, utbildning...© IMC International Market Communicators AB, 1995-2002. All rights reserved including graphics.
Denna site ses med fördel med Netscape Communicator. Get a life - get
Netscape! Now!
Problem med någon sida i din browser?
webmaster@imc-ab.com.